​Kom godt fra start og kom sikkert i mål

Skal du bygge om, bygge til eller have lavet en mindre opgave?

​På de følgende sider har vi samlet en række informationer om, hvad du som kunde/forbruger skal være opmærksom på i byggeriets forskellige faser. Du får også viden om, hvordan du er sikret under Byggarantiordningen, som EM Erling Mogensen er medlem af.​

Før byggeriet

Skal du i gang med en større ombygning eller tilbygning – f.eks. nyt køkken, gulvlægning, lægning af træterrasse, nyt tag eller nye vinduer? Så er der en række spørgsmål, du skal overveje, inden du går i gang:

 • Er der brug for en rådgiver?
 • ​Hvad står der i Bygningsreglementet om de nye energikrav?
 • Hvor finder man en pålidelig håndværker?
 • Hvad er forskellen på et overslag og et tilbud?
 • Hvordan sikrer man sig det resultat, som man ønsker sig?

​Inden du går i gang

Når du skal have foretaget reparationer eller renoveringer af dit hjem, er der nogle få, men vigtige ting du skal huske, når du skal indgå aftale med en håndværker.​

Fem gåde råd før du går i gang​

1. Overvej nøje hvad du vil have udført
Du skal som det første tage højde for, at du måske skal søge byggetilladelse til det, du skal have bygget. Undersøg også, om der er bestemmelser, der kan have indflydelse på dine planer. Det kan eksempelvis være bestemmelser i lokalplanen eller i kommuneplanen.

2. Sørg for at opgaven er godt beskrevet og i overensstemmelse med dine ønsker
For at spare tid og få en effektiv proces er det vigtigt, at du konkretiserer dine planer. Det er derfor en god idé at skrive aftalerne ned – især hvis der er tale om større byggeopgaver. Så er der ingen tvivl om, hvad du og din håndværker har aftalt. Drejer det sig om et større byggeprojekt, der strækker sig over mere end en måned? Så er det en god ide at holde regelmæssige byggemøder.


På byggemøderne kan orienterer vi om, hvordan byggeriet skrider frem i forhold til tidsplanen og eventuelle problemer, vi er stødt på undervejs, som måske kan være med til af fordyre dit projekt.

3. Hvad koster arbejdet inkl. moms, og hvordan betaler du?
Vær opmærksom på, om prisen er inklusiv eller eksklusiv moms. Et overslag er ikke bindende for virksomheden, det er kun et skøn. Kun prisen ved afgivelsen af et tilbud er bindende. Sørg for at aftalen er skriftlig. Prisen dækker kun det arbejde, der er beskrevet i aftalen.


Det er vigtigt at få aftalt, om betalingen skal ske a conto, i rater, eller når arbejdet er færdigt. Ved større opgaver kan det være en fordel at dele betalingen op i flere dele.

A conto betaling: Du kan fx. få en regning hver måned for det arbejde, der er lavet.
Ratebetaling: Du betaler, når håndværkeren er nået til en nærmere bestemt fase i byggeprocessen, fx når fundamentet til den nye tilbygning er støbt.

Regning: Får du lavet en mindre byggeopgave, er det almindeligt at betale, når arbejdet er færdigt. Hvis du betaler efter regning, betaler du for det antal timer, som håndværkeren har brugt på arbejdet. Du skal i den sammenhæng huske på, at man også skal betale for den tid, som håndværkeren eventuelt har brugt på værkstedet, på transport, på at købe materialer, at køre affald væk mv.

4. Husk at aftale hvornår arbejdet skal påbegyndes og afsluttes
Overvej, om arbejdet kan vente til vinterhalvåret, hvor håndværkerne typisk har færre opgaver og derfor bedre tid. Du bør under alle omstændigheder starte i god tid, inden du ønsker arbejdet færdigt. Det er vigtigt, at du og din håndværker aftaler, hvornår arbejdet starter og slutter.

5. Tjek at virksomheden er dækket af BYG GARANTIORDNING

Ønsker du sikkerhed for eventuelle tab ved fejl og mangler ved byggeriet? Så skal du samarbejde med en virksomhed, der er dækket af Byg Garantiordningen. Ordningen dækker dine tab med op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Garantien dækker i fem år, efter arbejdet er færdigt. EM Erling Mogensen er dækket af Byg Garantiordningen.​

​Mens byggeriet er i gang

Når vi kommer og begynder at rive køkkenet ned, vælte indvendige vægge eller fjerne tag og isolering, kan det desværre ikke undgås, at vi støver, larmer og roder. Vi gør det selvsagt ikke for at genere dig, men fordi det er uundgåeligt, når der bygges.
Det kan måske virke mærkeligt, at der kommer fremmede mennesker ind i dit hjem. Det bedste, du kan gøre, er at tale med vores håndværkere om, hvordan du gerne vil have, at de skal opføre sig i dit hjem.


Du kan naturligvis forvente, at vores medarbejdere opfører sig professionelt og ordentligt, når han eller hun færdes i dit hjem. Men du kan også selv bidrage til at gøre forholdet godt og gnidningsløst – bl.a. ved at udvise forståelse for håndværkerens arbejdsforhold.

Kommunikation​

​Nedenfor har vi lavet en huskeliste over de spørgsmål, som er værd at aftale med os og vores medarbejdere:

 • Kan håndværkerne benytte husets toilet?
 • Kan der holdes pauser og spises frokost i huset?
 • Skal der tages særlige hensyn til udendørs – f.eks. til naboen eller haven?
 • Skal der tages særlige hensyn indendørs – må der f.eks. ikke ryges? Skal der dækkes af for støv? Skal der tages hensyn til eventuelle husdyr?
 • Hvordan kan håndværkeren få fat på dig?
 • Hvem er kontaktperson hos dig?
 • Hvem er kontaktperson i virksomheden?
 • Praktiske spørgsmål
 • Er det nødvendigt at orientere det selskab, hvori ejendommen er forsikret, om ombygningen?
 • Er det nødvendigt med byggetilladelse?
 • Er der adgang til byggestrøm og vand?
 • Hvem foretager oprydning indendørs / udendørs / betaling herfor?

Aflevering og betaling

Når vi færdigmelder arbejdet, aftaler vi et tidspunkt, hvor vi sammen gennemgår det færdige resultat. Her kan vi tale om, hvordan byggeriet skal vedligeholdes, og få lavet en oversigt over eventuelle fejl og mangler. Vi kan også aftale, hvornår manglerne udbedres.

Hurtig afregning​

Hvis der ikke er aftalt andet, får du en slutafregning umiddelbart efter, at arbejdet er udført og afleveret. Vores betalingsbetingelser er 8 dage.

Tilbageholdelse af betaling

Du kan som kunde tilbageholde en del af betalingen, hvis arbejdet ikke er gjort færdigt, eller hvis der er mangler ved arbejdet. Men det er vigtigt, at du kun tilbageholder et beløb, der svarer til omkostningerne ved at gøre arbejdet færdigt eller at udbedre manglerne. Holder du et større beløb tilbage end det, du har ret til, kan vi kræve renter efter rentelovens regler.

Nogle tror, at en timepris på f.eks. 375 kr. består af løn til håndværkeren, og at resten er avance til virksomheden. Men det er langt fra sandt. Timeprisen skal også dække feriepenge, pension, kørsel, barselsfond og andre sociale udgifter, som vi skal betale en medarbejder eller en lærling. Og så kommer momsen oven i bagefter.

Hvis noget er gået galt i processen

Hvad gør du, hvis der mod forventning er fejl eller mangler ved arbejdet? Hvor kan du klage? Og hvad skal du være opmærksom på, når du vil klage?


1. Kontakt først EM Erling Mogensen
Hvis det viser sig, at der enten er fejl og mangler ved arbejdet, eller du synes, at prisen for et regningsarbejde er for høj, skal du først og fremmest tage fat i virksomheden. Lav en aftale om, at håndværkeren kommer og ser på arbejdet.


2. Brug din reklamationsret
Husk, du har ti års reklamationsret. Det betyder, at byggevirksomheden uden beregning skal udbedre eventuelle fejl og mangler inden for denne periode. Det er vigtigt, at du klager, så snart du har opdaget en mangel. Ellers kan du miste retten til at få manglen udbedret.


3. Mangler skal udbedres
Byggevirksomheden har ret og pligt til at udbedre fejlen eller manglen, og det skal ske uden ekstra omkostninger for dig. Udgangspunktet er derfor ikke, at du får økonomisk kompensation, men at manglen udbedres.


4. Klag til et godkendt ankenævn
Hvis du og byggevirksomheden ikke selv kan løse konflikten, kan du vælge at klage til et ankenævn eller at indbringe sagen for en domstol.


Da der er godkendte ankenævn inden for byggeriets område, vil dit forsikringsselskab ikke tage stilling til en anmodning om retshjælpsdækning, før konflikten er afgjort ved et af de godkendte ankenævn. De samme regler gælder, hvis du ønsker at søge om fri proces. På godt dansk betyder det, at du lige så godt kan starte en klagesag ved et godkendt ankenævn, hvis du ikke selv kan løse en uenighed om f.eks. mangler ved arbejdet.


OBS: For at kunne klage, skal du have betalt den del af det fakturerede beløb, der ikke er uenighed om.


5. Få behandlet din klage hurtigt og billigt
Hvis virksomheden er medlem af Dansk Byggeri, kan du klage til Byggeriets Ankenævn.

​Sådan er du sikret med Byg Garanti

​Vil du være sikker på at få udbedret eventuelle fejl og mangler, uden at du lider økonomisk tab, er det ikke ligegyldigt hvilken virksomhed, du har valgt. Kun virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, er dækket af Byg Garantiordning. EM Byggefirmaet er medlem af Byg Garantiordningen.

Et økonomisk sikkerhedsnet

Byg Garantiordning er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. Ordningen dækker med op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Garantien dækker i fem år, efter arbejdet er færdigt.


Byg Garantiordning dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres private bolig:

 • én- eller to-familieboliger
 • forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
 • sommerhuse privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv

Byg Garanti dækker ikke arbejder, der udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms.​

​Er du interesseret?

Få et uforpligtende tilbud fra en professionel tømrermester

Vi er den rette løsning, når du ønsker godt håndværk til en god pris. Vi fokuserer på tryghed og tillid, så du uden bekymring kan overlade dit projekt til os. Har du en opgave, vi skal hjælpe dig med?

Vores tømrer kan give dig et uforpligtende tilbud. Kontakt os på telefonnummeret vist ovenfor eller skriv en e-mail til os på erling@emts.dk - du kan også udfylde formularen her på siden. Så vender vi hurtigst tilbage til dig med et godt og konkurrencedygtigt tilbud på din opgave.

Se vores cookiepolitik, og bliv klogere på, hvordan vi gemmer dine data.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.

Felter markeret med * skal besvares.

Hvad er dine behov?

Drømmer du om nye vinduer,
​flere kvadratmetre eller nyt tag?

Vi løser alle former for snedker- og tømreropgaver. Uanset om opgaven er enkel eller kompliceret, står vi klar til at udføre arbejdet efter alle kunstens regler. Vi lægger vægt på et grundigt forarbejde, hvor vi sammen med vores kunder finder frem til den bedste løsning.

Kontakt os​

​Erling (indehaver)

​Telefon: +45 4016 9595

E-mail: erling@emts.dk

​Martin (indehaver)

​Telefon: +45 4014 7614

E-mail: martin@emts.dk

​Om EM Tømrer & Snedker

Vi leverer god service og høj kvalitet med et smil på læben. Vi udfører alt slags tømrerarbejde, og har igennem årene blandt andet specialiseret os i tagløsninger.

Vi sætter altid en ære i at aflevere opgaven til den aftale tid og pris.

​CVR-nummer: 20398930